EĞİTİM
Giriş Tarihi : 16-08-2022 10:38

Acıgöl'de Aile Okulu Programı Başladı

Aile Okulu Eğitici Eğitimi kurs programımız Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Kırım ve Acıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Caner Ertaş'ın katılımı ile başladı.

Acıgöl'de Aile Okulu Programı Başladı

2019 yılının son aylarında başlayan ve küresel düzeyde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgın süreci her alanda etkisini göstermiştir. Covid-19 salgınının insanların alışageldiği yaşam tarzına getirdiği sınırlamalar, bireylerin gerek aile ilişkileri gerekse ruh sağlıkları temelinde kaygı düzeylerinin de artmasına neden olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Öte yandan Covid-19 salgın sürecinin yaşam tarzı ve alışkanlıklarımız yönünden en çok etkilediği alanlardan biri kuşkusuz eğitim olmuştur. Covid-19 salgını sürecinde öğrenciler eğitim olanaklarından uzaktan eğitim yoluyla yararlanmış, sosyal ve duygusal gelişimleri açısından çok önemli bir ortam olan okuldan ve arkadaşlarından uzakta bir süreç geçirmişlerdir. Bu süreçte öğrenciler, okul ortamında bulunamamanın vermiş olduğu kamu politikalarının uygulanma hizmetinden de mahrum kalmışlardır. Bu durum ise öğrencilerin iyi olma halini doğrudan etkilemiştir.

Covid-19 salgın sürecinde aile bireylerinin evde televizyon, bilgisayar, telefon ve internette geçirdikleri sürenin arttığı saptanmıştır. Bakanlığımız tarafından yayımlanan "Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi" nde Covid-19 salgın sürecinde uygulanan kısıtlamaların bazı çocuklar üzerinde herhangi bir sebep olmadan sinir, öfke ve saldırganlık davranışlarını göstermelerine neden olduğu ifade edilmiştir. Yapılan araştırmalar, Covid-19 salgın sürecinde yaşanan sorunlara benzer muhtemel sorunların yeniden yaşanmaması için, eğitim politikalarının yeniden ele alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. Salgın sonrası dönemde eğitim faaliyetlerinin bütün öğrenciler için kapsayıcı şekilde ve erişilebilir hale getirilmesi, öğretmenlerin ve ailelerin desteklenmesi hayati derecede önemli hale gelmiştir.

Okulda öğrenilen ve edinilen bilgi, beceri ve davranışların hem aile içinde hem de sosyal yaşam içerisinde sürdürülebilir olması, okul ortamında ve evde yapılanların tutarlı olmasına ve eşgüdüm sağlanmasına bağlıdır. Bu nedenle çocuklarının eğitiminde önemli yapı taşlarından biri olan ailelerin eğitimi son derece önem kazanmıştır. Ailenin ve devamında toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak; aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi vb. hedeflerle Bakanlığımız tarafından Aile Okulu Projesi başlatılmıştır. Bu kapsamda geliştirilen Aile Okulu Eğitici Eğitimi Kurs Programı ile çocukların ve gençlerin ruhen ve bedenen daha sağlıklı olabilmeleri için; sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran zorbalığı ile baş etme yolları, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, madde bağımlılığı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite ve ahlaki gelişim konularında bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Bu program alan uzmanları, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri iş birliği içinde hazırlanmıştır. Hazırlanan bu program doğrultusunda ilçemizde görev yapan eğitime katılan öğretmenler aracılığı ile 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibari ile veliler için eğitimlere başlanacaktır.

 

AdminAdmin