SİYASET
Giriş Tarihi : 15-05-2019 13:58   Güncelleme : 16-07-2019 23:37

Açıkgöz, 'Kapadokya'nın Kültürel Varlıkları Korunacak

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM’de Kapadokya alan Başkanlığı görüşmelerinde konuşma yaptı.

Açıkgöz, 'Kapadokya'nın Kültürel Varlıkları Korunacak

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz ve Adalet ve Kalkınma Partisi 66 milletvekilinin Kapadokya Alan Yönetimi hakkında kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı.

 

Kapadokya Alan Yönetimi ile alakalı kanun teklifi sunan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, kanunun genel gerekçesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıkgöz, “Kapadokya Alanı eşsiz kültürel ve doğal güzellikleri bir arada barındıran, tarihi süreç içerisinde insanlığın gelişimine tanıklık eden ve ülke turizmine katkı sağlayan en önemli milli hazinelerimizdendir. Birbirini izleyen jeolojik olaylar neticesinde oluşan peri bacaları insan yaşamına konu olmuş ve bu sayede binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. Aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Listesinde de yer alan Kapadokya, turizmde sahip olduğu pay ile ülkemizin ekonomik gelişimi açısından da önemli bir yere sahiptir.

 

Tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran Kapadokya Alanında hâlihazırda arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanları, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi, milli park gibi birçok farklı koruma statüsü ve bu koruma statülerine ilişkin farklı mercilere tanınmış idari yetkiler bulunmaktadır. Bu durum ciddi bir yetki karmaşasına ve dolayısıyla bölge halkı ve yatırımcı açısından çok uzun ve ağır bürokratik süreçlerin yaşanmasına sebep olurken kaçak yapılaşma gün geçtikçe artmakta, bu eşsiz kültürel mirasımızı hak ettiği şekilde korumak ve turizm açısından hedeflenen başarıya ulaşmak mümkün olamamaktadır.

 

Bu Kanun ile; Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda, alanı bütünsel bir bakış açısıyla ele alıp planlamak, kültürel ve doğal varlıklar bakımından farklı kurumlara ait planlama yetkilerini tek bir kurumda toplayarak bugüne kadar bu konuda yaşanan yetki karmaşasını ortadan kaldırmak, alanın ihtiyaçlarına kısa sürede etkin çözümler üretebilmek, gerektiğinde yerel yönetimler ve diğer kurumlarla koordinasyon sağlamak için Kapadokya Alanının belirlenmesi ve bu Alanda yürütülecek iş ve işlemlerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.” dedi.

 

 

Tasarının tümü üzerinde TBMM Genel Kuruluna 14 Mayıs 2019 tarihinde hitap eden Açıkgöz, “Sayın Başkanım, Kıymetli Divan, Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, Aziz Milletim;

 

Hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlarım.

Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun. Bu mübarek ayda ülke turizmi ve insanlığın ortak mirası Kapadokya için hayati ve çok önemli bir işe hep birlikte vesile olacağız.

 

 

Güzel atlar Diyarı Kapadokya

İnsanlığın ortak mirası, UNESCO Dünya Mirası Türkiye Turizminin en önemli destinasyonu, doğa ve kültürün buluştuğu büyülü yerleşim, masallar diyarı Kapadokya.

 

Eşsiz güzellikleri, derin kültürel zenginlikleri, eşsiz doğal güzellikleri, medeniyetlerin üst üste çakıştığı insanlığın gelişimine tanıklık eden en önemli milli hazinemizdir.

 

 

Kapadokya çok sayıda medeniyete, sayısız devlete, farklı inançlara, farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Kapadokya MÖ 7 Binden günümüze uzanan yolculuğunda Hititler, Frigyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı bu coğrafyada pek çok güzellik ve eserlerle iz bırakmışlardır.

Kapadokya’da turizm çeşitliliği çok zengindir. Doğa ve kültür turizmi, inanç turizmi, sıcak hava balonu, el sanatları (Özellikle Avanos) atlı turizm, ATV, safari; son zamanlarda yamaç ve yer paraşütü, bisiklet yarışları, vadi yürüyüşleri gibi sportif faaliyetlerde bulunmaktadır.

 

Kapadokya’da konaklama açısından öne çıkan mağara otel, kaya otel konseptli butik otellerimiz vardır. Doğal kayalık yapı içerisinde yer alan mağara, kayalık boşluklara ve

eski tarihi evler üzerine inşa edilmiş; sunduğu ambiyans, havuz, şömine gibi son derece lüks imkanlarla yerli ve yabancı misafirlerimizin ilgisini çok çekmektedir. Bölgede pek çok ödüllü butik otelimiz bulunmaktadır.

 

Tüm bu özellikleri ve güzellikleri barındıran Kapadokya’da hali hazırda işleyiş nasıl? Niçin böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu?

 

Şimdi anlatacağım üst üste gelen girift yapıya dikkat ediniz. Geçmişten günümüze gelen koruma kararları;

1- Arkeolojik SİT (1-2. Derece) alanda 76 bin dönümde arkeolojik SİT statüsü uygulanıyor. Bu alanda Turizm ve Kültür Bakanlığı yetkilidir.

2- Kentsel SİT’ler; yaklaşık 6.200 dönümde kentsel SİT statüsündedir. Bu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir.

3- Kapadokya Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi yaklaşık 480 bin dönümdür. Bu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir.

4- Dünya mirası alanı; 96 bin dönümdür. Göreme Açık Hava Müzesi, Derinkuyu ve Kaymaklı Yer Altı şehri gibi alanlar.

Bu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir.

5- Doğal Sitlerle çakışan 1-2-3. Derece SİTLER; yaklaşık 300 bin dönümdür. Bu alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir.

6- Milli Parklar; yaklaşık 96 bin dönümdür. Bu alanda Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir.

Özetle Kapadokya Bölgesi;

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı

2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3- Tarım ve Orman Bakanlığı

4- Valilik

5- Belediyelerin yetki ve sorumluluğundadır.

Yetmezmiş gibi Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu gibi pek çok kurum ve kuruluş vardır.

Görüldüğü gibi alanda birden fazla kurumun yetkisinin bulunması tam bir yetki karmaşasına yol açmaktadır. Gereken tedbirlerin alınması ve uygulanması engellenmekte; bu durumda alanda kaçak yapılaşmaya ve bölgenin tahribine yol açmaktadır. Yeni yatırımların gecikmesine sebep olmaktadır. Mevcut yapıyla bu eşsiz, kültürel ve doğal mirasımızın ne hak ettiği şekilde korunmasını sağlayabiliriz ne de hak ettiği ve hedeflediği başarıya ulaşabiliriz.

 

 

Kapadokya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde

1- Onaylı planı bulunan yerleşimler

2- Revizyon çalışmaları yürütülen yerleşimler

3- İlk defa plan çalışan yerleşimler bulunmaktadır.

Koruma maçlı imar planını uzun yıllardır bekleyen belde, ilçe gibi merkezlerimiz vardır.

 

Kapadokya Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesinde %95 özel mülkiyet vardır. Yaklaşık %5 de Maliye ve hazine arazisi vardır.

 

Görüldüğü gibi iyi bir üst ölçekli planlama yapılması gerekmektedir. Mevcut durumda yeni bir yapı veya yatırım yapmak istersek; ŞEMA…

Bu da insanları kanun dışına çıkarıyor ve kaçak yapılaşmaya sebep oluyor.

 

Kapadokya Alan Yönetimi yaklaşık, yerleşik 150 bin nüfusa hizmet edecektir. 4 ilçe (Avanos, Gülşehir, Ürgüp, Derinkuyu); 9 belde (Sulusaray, Çat, Göre, Nar, Ortahisar, Uçhisar, Kavak, Kaymaklı, Göreme) ve 21 Köy alan sınırları içerisinde yer almaktadır.

Alanda Çin, Güney Kore, Malezya, Tayvan gibi Doğu Asya ülkeleri ağırlıkta olmakla beraber son zamanlar Avrupa ve Güney Amerikalı misafirlerimizi bölgede ağırlamaktayız. Türkiye’ye gelen turist sayısının yalnız %1 i bölgede konaklamaktadır. 2018 yılında bölgemizde 1,5 milyon misafir konaklamıştır. Gecelik 1,8 gündür. Müze ve ören yerlerini yaklaşık 3 milyon misafir ziyaret etmişitir. Türkiye genelinde bu oran yaklaşık %15 tir. Bu alan içerisinde çalışan teknik personel sayısı 56 kişidir. Bu da kaliteli ve hızlı hizmette yetersiz kalmaktadır.

 

Sonuç Olarak;

 

80 yıllardan beri tüm hükümet ve turizm bakımlarının tüm çalıştaylarda, toplantılarda ortak bir hayali olan ve bölgeyi çok başlıktan kurtarıp yetki karmaşasını ortadan kaldıracak olan Alan Yönetimini istemişlerdir.

2023 yılında 70 milyon ziyaretçi hedefleyen ülkemizin, Kapadokya’ya beklenen 7 milyon turistin daha çok konaklayacağı ve daha çok vakit geçireceği bir yer olması için Alan Yönetimi istenmiştir.

 

Hala keşfedilmemiş kilise, yer altı şehri ve oluşacak rezerv peribacalarını bizden sonraki nesillere koruyarak bırakmak için Alan Yönetimi istenmiştir.

 

Bölge insanını ve yatırımcıyı canından bezdirmemek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun hızlı bir hizmet alabilmesi için Alan Yönetimi istenmiştir.

 

Oluşturulacak komisyonlarda bölgesini bilen ve seven yerel insanların ve sektör temsilcilerinin oluşturulmasıyla yerelden bütüncül bir bakış için Alan Yönetimi istenmiştir.

 

Bölge insanının turizm konusunda bilgi ve birikimi, tecrübesini doğru kullanması için Kapadokya’nın ülkeler arasında bilinilirliğinin yüksek olmasını daha çok avantaja çevirmek için balon, sportif faaliyetlerin bölgedeki etkinliğini artırmak için Alan Yönetimi istenmiştir.

 

Bu kanunla Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal yapısının korunması; bölgede yaşanan yetki karmaşasının önüne geçilmesi, kararların doğru ve hızlı alınıp hızlı bir şekilde uygulanması,

 

Bu kanunla bölgenin geliştirilmesi, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması içim sürdürülebilir stratejilerin eylem planlarının hazırlanması ve yürütülmesi,

 

Bu bölgenin ihtiyacı olan planlama ve uygulama çalışmalarının sağlanması,

 

Bu kanunla, bölgedeki doğal oluşumlara zarar veren etkilerin ve kaçak yapıların tek elden denetlenmesi ve sürekli yaptırılmasının yapılmasını sağlamak,

 

Bu kanunla dünyada eşi ve benzeri olmayan tüm insanlığın ortak mirası olan ve ülkemizin en önemli turizm bölgesi ve değeri olan Kapadokya Korunacak, YAŞATILACAK, GELİŞTİRİLECEKİ TANITILACAK, ÇOCUKLARIMIZA MİRAS BIRAKILACAK, DOĞRU PLANLANACAK ve ülkemizin en çok gelir getiren turizm kaynağı olacaktır.

 

 

Hepinizi bu eşsiz güzellikler diyarına bekler, şimdiden katkılarınız için hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Kapadokya Alan Yönetimi için desteklerini esirgemeyen başta milletimizin lideri Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip ERDOĞAN’a, AK Parti Grup Yönetimimize, Komisyon Başkanımıza ve Üyelerine, tasarı aşamasında uzun mesai harcadığımız Kültür ve Turizm Bakanımız Sn Mehmet Ersoy’a, bakanlık yetkililerimize; değerli milletvekillerimize şahsım ve Kapadokya’mız adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.” dedi.

 

Kanun tasarısı maddeleri üzerindeki görüşmelere 15 Mayıs 2019 tarihinde de devam edilecektir.

NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA